کابل شبکه

96. 11. 16
posted by: Super User
بازدید: 20

کابل هاي شبکه

 

در شبکه هاي کامپیوتري از کابل شبکه به عنوان محیط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد

.

کابلهاي چهار زوجی

متداولترین نوع کابلهاي چهار زوجی که در انتقال اطلاعات استفاده می گردد، کابل هاي بهم تابیده می باشند .  کابل هاي UTP به صورت چهار زوج 100 اهمی می باشد که هر دو زوج بهم تابیده شده اند.

 

کابل هاي شبکه داراي استانداردهاي متعددي بوده که در گروه هاي ((Categories  متفاوت  Cat5e و  Cat6 ، Cat7 تقسیم شده اند.

کابل هاي بهم تابیده داراي انواع بدون شیلد UTP  ، فویل آلومینیومی( FTP ) و فویل و شیلد دار (S FTP) در رنگهاي مختلف تولید میشوند.

پس انواع کابل هاي شبکه به صورت   Cat 5 UTP ، Cat 5 FTP ، Cat 5 SFTP و یا  Cat 6 UTP ، Cat 6 FTP ، Cat 6 SFTP نامگذاري می کردند .

سرعت و پهناي باند این نوع کابل ها عبارتند از:

      Cat5=100Mbps       Cat5e=1000Mbps      Cat6=1000Mbps              Cat7=10000Mbps

 

نمونه کابل هاي مربوط در شکل هاي زیر نشان داده می شود.

 

 

        کابل شبکه CAT 5 UTP                                                کابل شبکه ،Cat6 UTP ( 4 زوج بوسیله یک مغزي پلاستیکی از هم جدا شده اند)

 

                                                                                 

 

کابل شبکه Cat 5 FTP (فویل پیچیده شده به دور زوج سیم)                                کابل شبکه Cat 6 FTP (فویل به دور زوج سیم پیچیده شده است )

 

                                                          

 

کابل شبکه Cat 5 SFTP (داراي فویل و شیلد در اطراف زوج سیم)             کابل شبکه Cat 6 SFTP (داراي فویل در اطراف هر زوج سیم و شیلد در اطراف آن)

 

                                 کابل شبکه cat 7 (مغزي کابل هاي فوق نسبت به کابل هاي cat 6 ضخیم تر می باشد )

 

 دیگر خدمات ما:

فروش کابل شبکه|کابل شبکه|کابل شبکه cat6|کابل شبکه قیمت|قیمت کابل شبکه|فروش کابل شبکه|فروش کابل شبکه لگراند|خرید کابل لگراند|نمایندگی فروش کابل لگراند|کابل لگراند شبکه|کابل شبکه|